Kirsi Heikinheimo

Psykoterapeutti
Pari- ja perheterapeutti
Seksuaaliterapeutti
Uusperheneuvoja
Työnohjaaja
Mentaalivalmentaja

Ajanvaraus:
kirsi.heikinheimo@supli.fi

Voimavarakeskeisesti eteenpäin

NLP Master Practitioner
Valokuvaterapia
Esimies- ja työyhteisövalmennus
Tyhy- ja Tykypäivät
Mentorointi
Kriisitilanteet työyhteisössä

Työnohjaus

Työnohjaus on luottamuksellista yksilö- tai pienryhmätoimintaa. Ohjaus on keskusteluun perustuvaa kokemuksellista oppimista ja uuden oivaltamista. Työnohjauksen tehtävänä on auttaa sekä jaksamaan vaativassa työssä että kehittämään omaa työpanosta entisestään.

11221514_10206315636042145_7345148045514210023_n.jpgAnnan työnohjausta sekä yksilöille että ryhmille. Tarjoamani työnohjaus on prosessiluonteista vuorovaikutuksellista ammatillista tukea, jonka avulla parannetaan työn laatua, vahvistetaan työntekijän hyvinvointia ja voimavaroja sekä edistetään ohjaukseen osallistuvien ammatillista kasvua. Ohjauksen kautta pyritään lisäämään työntekijän oman toiminnan syvällisempää ymmärtämistä.

Esimiesten ja johtajien työnohjauksessa pohdintamme aiheita ovat usein käytännön johtamistilanteet, esimiesrooli, esimiehen omien voimavarojen riittävyys sekä niiden vahvistaminen.Ohjausprosessin aikana voimme keskittyä esimerkiksi oman ammattiroolin ja sen vaatimusten tarkasteluun, yhteistyösuhteiden kehittämiseen, haasteellisten asiakas- tai työtilanteiden purkamiseen, ongelmanratkaisuihin tai omista voimavaroista huolehtimisen teemoihin.

Minulla on kokemusta yksilö-,. ryhmä- ja työyhteisötyönohjauksesta. Olen toiminut työnohjaajana sekä kouluttajana erilaisissa sosiaali- terveys- ja opetusalan työyhteisöissä sekä yksilötyönohjaajana vuodesta 1999.

Olen Suomen työnohjaajat ry:n jäsen. STOry-nimikkeellä tuodaan julki, että työnohjaaja on Suomen työnohjaajat ry:n koulutussuositusten mukaisesti koulutettu työnohjaaja, joka on sitoutunut työssään noudattamaan yhdistyksen eettisiä periaatteita. Niiden myötä työnohjaaja STOry edistää ja ylläpitää avoimuutta, luottamuksellisuutta, hyvää vuorovaikutusta ja ohjattavien aikuisoppimista sekä huolehtii omasta täydennyskoulutuksestaan ja omasta työnohjauksen työnohjauksestaan.