Kirsi Heikinheimo

Psykoterapeutti
Pari- ja perheterapeutti
Seksuaaliterapeutti
Uusperheneuvoja
Työnohjaaja
Mentaalivalmentaja

Ajanvaraus:
kirsi.heikinheimo@supli.fi

Voimavarakeskeisesti eteenpäin

NLP Master Practitioner
Valokuvaterapia
Esimies- ja työyhteisövalmennus
Tyhy- ja Tykypäivät
Mentorointi
Kriisitilanteet työyhteisössä

 

Kelan tukema terapia

Kela korvaa psykoterapiaa asiakkaan työ- tai opiskelukyvyn tukemiseksi tai parantamiseksi, jos asianmukaisesti todettu ja diagnosoitu mielenterveyden häiriö uhkaa hänen työ- tai opiskelukykyään.
Minulla on pätevyys antaa Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa perhe- ja pariterapiana 16-67- vuotiaille.
Kuntoutuspäätökset tehdään 26–67-vuotiaiden aikuisten psykoterapiana tai 16–25-vuotiaiden nuorten psykoterapiana. Voin antaa vanhempainohjausta yksilöterapiassa olevan nuoren vanhemmille. Alla on lisätietoa sekä ohje terapian hakemisesta.

Perheterapia

Perheterapiaan voi osallistua asiakkaan lisäksi hänen vanhempansa ja tarvittaessa sisaruksia. Perheterapiassa tilanteesta riippuen terapian kesto voi olla 60 tai 90 minuuttia. Perheterapiassa on yleistä, että yksi tai kaksi terapeuttia tapaa samanaikaisesti yhtä tai useampaa perheenjäsentä. Lääkärinlausunnossa tulee olla perustelut kahden terapeutin tarpeellisuudesta.

Terapia voi toteutua kertaviikkoisesti tai jaksottain myös harvemmin. Käyntikerran kesto voi olla tilanteesta riippuen 45 tai 90 minuuttia.

Pariterapia

Pariterapiaan osallistuu kuntoutujan lisäksi hänen puolisonsa (avopuoliso) joko kaikille kerroille tai osalle niistä. Terapia voi toteutua kertaviikkoisesti tai sovitusti myös harvemmin. Käyntikerta voi kestää tilanteesta riippuen joko 45 tai 90 minuuttia. 

Vanhempainohjaus

Nuoren terapiaan liittyen voidaan myöntää vanhempien ohjauskäyntejä, jos ne ovat psykiatrin lääkärinlausunnon mukaan välttämättömiä vaikuttavan kuntoutuksen aikaansaamiseksi. Ohjauskäyntien enimmäismäärä on 20 kertaa vuodessa. Ohjauskäynnit voi toteuttaa nuoren terapeutti tai toinen terapeutti. Yksi terapia- tai ohjauskäynneistä voidaan toteuttaa terapioihin liittyvänä ohjausneuvotteluna hoitavan tahon tai vanhempien ja hoitavan tahon kanssa.

 

 

Ohje Kelan terapian hakemiseen.